• 9870 St Vincent Place, Glasgow, DC 45 Fr 45. 800 2345-6789

Velkommen til oss!

address:
DELTA AKTIVT
Kråmyrvegen 3
6007 Ålesund
TeleFoneR:
Delta Aktivt: Tlf. 469 08 316

Renate Granflaten:

tlf: 469 08 316
Ingrid Granøien:

tlf 928 54 488
Hilde Stette:

tlf 470 29 850

TRENINGSKLUBBEN AKTIVT:
worren@jw-entreprenor.no


TRADISJONELL YOGA:
Susana Lopes
tlf: 486 47 025
E-mail:
renate@deltaaktivt.no
ingrid@deltaaktivt.no
hilde@deltaaktivt.noTRENINGSKLUBBEN AKTIVT:
worren@jw-entreprenor.no


TRADISJONELL YOGA:
susanalopesyoga@gmail.com

                                                deltaaktivt map